УСЛУГИ В СВЕТА | peychev

УСЛУГИ В СВЕТА

a3

Обърнете се към мен  за :

-аутсорсинг

-консултации по всички въпроси,относно започване на работа,учене и живот

-регистрация на всички форми за развиване на бизнес

-регистрация на  банкови акаунти

-консултации ,относно получаване на национален осигурителен номер и всякакви необходими документи

-посредничество при преговори и сключване на сделки от различен характер с чужди контрагенти

-консултации и помощ,относно закупуване на недвижими имоти и получаване на кредити

– пряко представителство  или осигуряване на такова пред определени особени юрисдикции и съдилища

-консултации,относно събиране на дългове

-регистрация на офшорни компании

 

Осъществявам дейност в услуга както на бизнеса ,така и на физическите лица във Великобритания,Шотландия,Германия,Дания,Испания ,САЩ и всички офшорни зони лично,чрез ALPHA CONSULTANCY LIMITED & CO LTD  и чрез партньорски компании.