ОФШОРНИ ЗОНИ –ПЛЮС И МИНУС | peychev

ОФШОРНИ ЗОНИ –ПЛЮС И МИНУС

b6

Всеки притежател на фирма знае колко е трудно поддържането и – уреждането на всички правни въпроси, регистрацията, счетоводството. А най-неприятното разбира се, е данъка, който трябва да се плаща на държавата. Още повече, че специално в България този данък не отива за подобряване условията на живот на данъкоплатците, а за толериране на малцинствата.

За щастие, съществуват и възможности, които предлагат създаване на напълно анонимни фирми, освободени от данъци и администриране. Тези възможности ни предлагат така наречените офшорни зони (англ. off-shore – на разстояние от брега). Офшорните зони са обикновено малки държави, предлагащи на чуждестранни граждани учредяване и поддръжка на фирми при изключително облекчен данъчен режим.

Обикновено офшорните зони имат следните предимства:

–ниски или липса на всякакви подоходни данъци,липса на данък при източника,лесна и гъвкава система за регистрация,лицензиране и администриране,възможност за използване на доверителна собственост и други корпоративни инструменти,не е задължително наличието на собственик физическо лице,високо ниво на конфиденциалност–

Има някой зони (Словакия, Великобритания, Кипър) в които е наложително плащането на данъци. Има обаче и такива, в които данъците са незначителни или съвсем липсват – т.нар. „данъчен рай”. Различните зони, определяни като „данъчен рай” са подходящи за различни видове бизнес, тъй като в тях липсват точно определени данъци. Например, в Монако няма данък върху общия доход, докато в Науру единствената съществуваща такса е тази за отпътуване по въздух.

Важно свойство на офшорните зони е запазването на анонимност. Навсякъде по света хората с високи доходи са в опасност, а това е още по-сериозен проблем в България, която е страната в ЕС с най-много случаи на отвлечени бизнесмени и неразкрити престъпления. Всеки има право на сигурност за своята безопасност, тази на семейството и имуществото си. В България финансовите престъпления се превръщат в добре-платен бизнес, а офшорните зони предлагат сигурност и безопасност в това отношение.

Друго предимство на офшорните фирми е това, че те могат да работят с всички валути без ограничения и без нуждата за специални разрешения. Това изключва загубите, причинени от промяната на валутните курсове и от конвертирането на валути. Освен това, фирмите в офшорните зони не са задължени да водят счетоводна книга, което им спестява големи годишни разходи по счетоводните въпроси.

Офшорните компании предлагат неограничен брой възможности за бизнес и печалба. За да бъдат използвани пълноценно всички те, собственикът трябва да е добре запознат с правните аспекти и икономическите отношения. Един начин за намаляване на данъците, например, е чрез преразпределение на печалбата, което става чрез прехвърляне на доходите от места с високи данъци, към зони с облекчен данъчен режим. Най-често, този метод се използва от вносители – вносната стока се закупува от офшорна фирма, създадена от вносителя, която след това я продава на вносителя. На практика стоката се внася директно, но на документи минава през офшорната фирма, където остава и част от печалбата. Преразпределението може да се използва и при износ – износителят продава всичката си стока на своя офшорна компания, а чрез нея – на клиенти в чужбина. Така голяма част от печалбата е на офшорната фирма. И в двата случая това е по-доходоносно, защото се плащат малки или никакви данъци. Разбира се, от изключително значение при тези финансови маневри е анонимността – иначе данъчните служби в страната на собственика ще забележат, че сделките се извършват между свързани фирми.

Друг пример за ползата от офшорните фирми е електронната търговия. В последните години се наблюдава процъфтяване на сделките по интернет, които са предпочитани заради по-ниските цени на стоките и по-големият избор. Интернет-търговците разчитат на офшорни фирми, чрез които да бъдат осъществени продажбите. В последно време някой офшорни зони създават нормативни уредби, които подпомагат и улесняват извършването на търговия по интернет при ниски или без никакви данъци. Така например в някой офшорни зони данъка върху дохода е по-нисък от обикновените 20%, а в други напълно липсва.

В офшорните центрове могат да бъдат създавани и холдингови дружества (акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, които целят да участват в други дружества или тяхното управление). Преимуществото на офшорните холдингови дружества е, че отговорността на собственика (собствениците) може да бъде сведена само до една от дъщерните дружества, с които холдинга контактува; при случай на банкрут, основното холдингово дружество не е засегнато; приходите на холдинга не са облагани с данък и могат да бъдат реинвестирани без плащане на каквато и да е такса.

Офшорните зони също така предлагат възможност за създаване на офшорен тръст. Основната идея на тръста е, че основателят му прехвърля принадлежащото му имущество на попечител, който да го управлява и разширява. Условията и отношенията между основателя и попечителя се определят от т.нар. Тръстов договор. Преимуществото на офшорните тръстове е допълнителната печалба от липсата на данъци при разширяване на имуществото.

Естествено, възниква и въпросът как се създава офшорна фирма и трябва ли да се присъства при създаването и в съответната офшорна зона. Отговорът е, че както всичко в наши дни, и офшорните компании могат да бъдат създадени по интернет и то без всякакви трудности. Пакета от услуги включва и уреждане на правните въпроси като от клиента не се иска нищо, освен заплащане за услугата. Няма нужда от влагане на какъвто и да е начален капитал, нито от счетоводство, докладване, финансови ревизии, или какъвто и да е професионален опит. Цените на услугата варират в зависимост от изпълнителя и от зоната, в която искате да бъде учредена фирмата ви, като най-ниските са около 800 евро. От друга страна, създаването на холдингово дружество е по скъпо – около 3500 – 5000 евро и включва голям брой услуги: проверка за свободно и подходящо име, узаконяване, подготовка на документи, осигуряващи застраховка при отговорност, нотариално заверяване, и много други. Цените на офшорния тръст са подобни на тези на холдинга, като всичко необходимо за уреждането му се поема от фирмата, към която решите да се обърнете. Плащането може да бъде извършено по всеки удобен на клиента начин – по банков път, чрез кредитна карта или транзакция по интернет.

Офшорните зони са един доказал се метод за намаляване на данъците и удобство при създаването и ръководството на фирми. Те са изключително изгодни за хора с ясно поставени цели, които знаят как да правят бизнес и познават добре икономиката на държавата си и икономическите отношения. Преди да бъде създадена такава фирма обаче, бъдещият и собственик трябва да прецени дали наистина ще има полза от нея и дали е готов да се занимава сериозно с бизнеса си, защото, освен ако не е крупен бизнесмен, фирмата ще му донесе облаги в дългосрочен план. Също така трябва да се има предвид, че европейските правителства и големите финансови организации предприемат действия срещу офшорните зони и този законен начин за спестяване на данъци. Затова, за да имате полза от своята офшорна компания, трябва внимателно да предначертаете целите й и да планирате бъдещите си финансови действия. По всичко личи, че това е една изключително интелигентна и печеливша финансова тактика, която в бъдеще ще се развива и ще предлага все повече възможности на предприемачите.

ALPHA CONSULTANCY LIMITED & CO LIMITED ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЖИВОТ,РАБОТА ,УЧЕНЕ   ИЛИ БИЗНЕС ВЪВ ВСИЧКИ ОФШОРНИ ЗОНИ В СВЕТА.

ЗА КОНТАКТИ:

Skype   alphaconsultancy.co.nf,

Email   infoalphaconsultancy@yahoo.com,

+44 (0) 7590321246,

+44 (0) 703199087