ЗАЩО ДА ПЛАЩАМЕ НА КОНСУЛТАНТИ | peychev

ЗАЩО ДА ПЛАЩАМЕ НА КОНСУЛТАНТИ

a11

В своята същност консултирането  представлява оказване на експертна помощ от доказан специалист или екип от специалисти на организация или частно лице, които не разполагат с необходимите знания, умения и опит за разрешаване на конкретен проблем.

Петте най-важни характеристики на добрия бизнес-консултант са:

-задълбочени експертни знания в една или няколко области,-богат практически опит,-аналитично мислене,-умения да се ориентира бързо в спецификата на бизнеса на всеки клиент,-способност да генерира подходящи идеи за решаване на проблемите.

Различаваме два вида консултиране:

1.Задължително–тогава ,когато ситуацията го налага императивно-напр.  счетоводния одит, юридическото консултиране при възникнал съдебен спор, регулярния одит по ISO и други.

2.По решение на мениджмънта – това консултиране обикновено е свързано с възникнали проблеми, които мениджмънтът не може да реши самостоятелно,напр. стратегия на фирмата, маркетинг, развитие на продажбите, вътрешнофирмена организация и други.

Първият вид е ясен и не подлежи на обсъждане-когато ножът е опрял до кокала всеки има желание за помощ.

Относно вторият вид-може би при определени обстоятелства би могло да се мине и без него,напр.ръководството на фирмата може да опита да се справи самостоятелно с проблема и така да спести средства или пък да се осигури  професионално решение от професионалист.

В развитите страни се предпочита ползването на консултантски услуги, защото практическият опит е доказал, че това е по-ефективния, по-бързия и по-евтиния път, независимо че изисква първоначално инвестиране на определени средства.

Всичко е въпрос на начин на мислене!

Най-често срещаните аргументи на мениджърите в България срещу консултантската помощ са:

-Нежелание да се правят разходи

-Недоверие към консултантите

-Опасения от изтичане на вътрешнофирмена информация

Може би тези аргументи  имат своето основание,но не бива да се забравя ,че ако ръководството не успее да се справи с проблема самостоятелно, рискува влошаване на обстановката вътре във фирмата,загуба на ценно време,загуби на финансови средства и усилия,възможна демотивация и напускане на най-добрите служители,както и загуба на пазарни позиции.

Имайки в предвид възможните последствия при неефективно разрешаване на проблемите със собствени сили, не е трудно да разберем защо мениджърите,а и самостоятелните предприемачи  в развитите страни предпочитат да ползват консултанти.

По този начин те осигуряват бързо най-правилното решение, без да излагат фирмата и бизнеса си  на риск.

Това не е всичко – резултатите от работата на един добър консултант носят сериозни дивиденти в бъдеще, или казано по друг начин – средствата вложени за професионални консултантски услуги се възвръщат многократно в резултат на подобренията, който се въвеждат в бизнеса!