БИЗНЕС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ | peychev

БИЗНЕС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

c34
Хора с увреждания могат да получат до 20 000 лева за започване на самостоятелна стопанска дейност. Срокът за кандидастване с проект е до 7 март 2016 г.
Обикновено бизнесът, с който се заемат хората с увреждания, е в областта на търговията и услугите – пакетират ядки, откриват кафенета и сладкарници.
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) планира да изпълни програми за заетост и интеграция на хора с увреждания за 3.6 млн. лева през 2016 година.
За финансова помощ за адаптиране на работно място за човек с увреждания,бизнесът може да кандидатства по програма за обичайна или специализирана работна среда. По първата програма могат да кандидатстват всички работодатели. Те имат право да получат до 10 хиляди лева за осигуряване на достъп до работното място или за неговото оборудване. Срокът за кандидатстване е до 2 март тази година.
За подобряване на специализирана работна среда могат да кандидатстват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Те имат възможност да получат до 40 000 лева за дейности със социална насоченост като подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и на социалния климат. Срокът за кандидатстване с този тип проекти е 10 март 2016 г. За подобряването на специализирана работна среда със стопанска насоченост работодателите могат да бъдат подпомогнати с до 80 000 лева. Това са дейности по закупуване на оборудване и разкриване на нови работни места, преоборудване или техническо обновяване.
За старт на самостоятелна стопанска дейност могат да кандидатстват физически лица с 50 или повече процента трайно намалена работоспособност или фирми, които са собственост на такива лица (ЕТ и/или ЕООД). Размерът на отпусканите средства за отделните проектни предложения е до 20 хиляди лева, а срокът за подаване на проекти е до 7 март 2016 г.
По програмата за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания могатда кандидатстват неправителствени организации в обществена полза и национално представени организации. До 29 февруари те могат да подават предложения за реализация на дейности, свързани с индивидуална и групова работа с хора с увреждания, организиране на културни и спортни мероприятия, разработване и отпечатване на помагала и наръчници. Сумите, които се осигуряват за финансиране на такива проекти от Агенцията на хората с увреждания, варират от 4 000 до 16 000 лева, според конкретната дейност.