БИЗНЕС В АНГЛИЯ И ШОТЛАНДИЯ | peychev

БИЗНЕС В АНГЛИЯ И ШОТЛАНДИЯ

b2

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

  • Българските граждани могат свободно да влязат в Англия (само с лична карта и/или паспорт) и да започнат собствен бизнес като граждани на страна-член на ЕС.
  • Позволените най-често ползвани форми на бизнес са: Едноличен търговец (Sole trader); Съдружие (Partnership); Фирма (Limited Company).
  • Получавате статут на self-employed, т.е. сами сте си работодател. Можете да сключвате договори, да продавате стоки и да извършвате услуги на фирми и частни лица.
  • Можете да наемате други работници и служители.
  • Можете да променяте предмета си на дейност след съответната пререгистрация.
  • Не можете да бъдете наемани на трудов договор. Ако искате да направите това, трябва да прекратите дейността си като самонает.
  • За да стартирате собствен бизнес в Англия, е необходимо да си откриете банкова сметка, да кандидатствате за национален осигурителен номер, да се регистрирате в Английските данъчни служби и да кандидатствате в Home Office (Border Agency) за издаване на Registration Certificate (последното не е задължително).

Стартирането ви може да е по-лесно, ако имате предварително осигурен контракт с контрактор, на когото или за когото да извършвате услуги.

ALPHA CONSULTANCY LIMITED & CO LIMITED ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЖИВОТ,РАБОТА ,УЧЕНЕ   ИЛИ БИЗНЕС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

ЗА КОНТАКТИ:

Skype   alphaconsultancy.co.nf,

Email   infoalphaconsultancy@yahoo.com,

+44 (0) 7590321246,

+44 (0) 703199087