ЗА МЕН | peychev

ЗА МЕН

37573_414706247625_536077625_4362723_5120978_n

 

Вярвам  в едно засилено чувство за отговорност и професионализъм !

Вярвам в независимостта  при даването на консултантски съвети-без влияния само на материалното възнаграждение!

ДИНКО ПЕЙЧЕВ-консултант-правен съветник

Право–  СУ”Св.Св.К.Охридски”

Над 23 годишен стаж като юрист и консултант

Главен юрисконсулт в сферата на социалните грижи

Главен юрисконсулт в община

Заместник директор в регионална  здравноосигурителна  каса

Финансов контрольор в регионална  здравноосигурителна  каса

Работа по реституция  и по всички приватизационни сделки на общински  дружества,общински заеми и участие в програми

Работа като консултант по проекти  по ФАР,САПАРД,ПРСР,КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ,РЧР  и др. 2007-2013г. и 2014-2020г.

Работа като консултант ,посредник и ръководител на проекти на НПО,фирми и граждани по донорски програми у нас и в чужбина

Работа като консултант  при получаване на кредити

Комплексни  консултантски услуги на чуждестранни фирми и граждани ,относно бизнес развитието им в Р България или в чужбина

Опит в административното,здравноосигурителното,гражданско,финансово,данъчно,фирмено, наследствено и семейно право

Председател на УС на НПО

Член на  УС на кооперация

Управляващ съдружник в английска компания- ALPHA CONSULTANCY LIMITED & CO LTD

Чувство за отговорност,висока  мотивация,инициативност,умения за работа и управление  на  екип,комуникативни умения,организаторски опит 

ОТГОВОРНОСТ,ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ,ГАРАНТИРАН УСПЕХ!