ВРЪЗКИ | peychev

ВРЪЗКИ

a5

Тук ще намерите някои полезни връзки:

Президент

http://www.president.bg/

Парламент

http://www.parliament.bg/?page=home&lng=bg

Членове на Европейския парламент от Република България

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg

Комисия по европейска интеграция

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171

Правителство

http://www.government.bg/

Портал Евроинтеграция

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0024&n=000007&g

Съвет по европейска интеграция

http://www1.government.bg/ras/preview.html?prj=585 – данни от Регистъра на административните структури

Портал за обществени консултации на Министерски съвет

http://www.strategy.bg/

Икономически и социален съвет

http://www.esc.bg/

Европейски институт

www.europeaninstitute.bg

Think-tank Директория

http://www.eu.thinktankdirectory.org/

Консултации на Европейската комисия с гражданското общество

http://ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm

 Enterprise Europe Network

http://www.enterprise-europe-network.bg

Най-голямата информационно-консултантска мрежа за бизнеса в Европа

http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/een_bg.htm

Търговски регистър

http://www.brra.bg/

Структурни фондове на ЕС

http://archive.eufunds.bg/bg/page/7

Национална агенция за приходите

https://www.nap.bg/

За услуги за бизнеса в света

www.alpha.conslt.uk

За услуги за гражданите във Великобритания,Шотландия,Германия,Дания,Испания,САЩ и всички офшорни зони

www.landthejob.conslt.uk

За търговия 

www.mall.conslt.uk

За покупко-продажба на произведения на изкуството

www.art.conslt.uk

За развлечение ,реклама и обяви  

www.webtv.conslt.uk

За социална мрежа ,комбинирана със социален бизнес

www.leaders.conslt.uk

За платформа-среща на дарители и дарени

www.charity.conslt.uk

 За по лесно адаптиране към живота във Великобритания

www.conslt.uk